torsdag 30. januar 2014

Flexelterm presentert på Enovakonferansen
Flexelterm-prosjektet ble presentert under Enovakonferansen i Trondheim i går av Monica Havskjold fra Statkraft.

Havskjold leder prosjektets arbeidspakke 1, som tar for seg teknologiutvikling.

Lysarkene fra hennes presentasjon kan lastes ned her.