onsdag 2. november 2016

Fjernvarme kan øke verdien av ny fornybar kraftproduksjon


ARTIKKELSERIE


Med innfasing av uregulerbar fornybar kraft og utfasing av termiske verk øker behovet for løsninger som kan bidra med fleksibilitet i energisystemet.

I denne artikkelen viser vi hvordan økt bruk av el-kjeler i nær- og fjernvarme i framtiden kan gi økt lønnsomhet for de fornybare kraftprodusentene dersom elavgifter og nettleie ikke hindrer fleksibel bruk.

Dette er den andre i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Torjus Folsland Bolkesjø,
Jon Gustav Kirkerud og
Erik Trømborg, NMBU