fredag 28. november 2014

Flexelterm-artikkel publisert i Energy Procedia 2014

Artikkelen "Modeling the power market impacts of different scenarios for the long term development of the heat sector" skrevet av Jon Gustav Kirkerud, Erik Trømborg og Torjus Folsland Bolkesjø ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er nå publisert i siste utgave av tidsskriftet Energy Procedia.

Artikkelen presenterer i funnene i en case-studie i regi av Flexelterm-prosjektet. Studien viser at et tettere samspill mellom kraft og kollektive, vannbårne varmesystemer vil øke lønnsomheten av ny ikke-regulerbar kraftproduksjon fra vind og vann i Norge, som tidligere omtalt her på flexelterm.no.

Artikkelen kan lastes ned i sin helhet fra Science Direct.