onsdag 27. november 2013

Vellykket workshop hos Statkraft

- Det å gå fra god vilje til faktiske data er det vi trenger nå, sa prosjektleder Erik Trømborg da deltagerne i Flexelterm-prosjektet møttes til workshop hos Statkraft tirsdag.

Erik Trømborg innledet om hvor flexelterm-prosjektet står så langt på workshop hos Statkraft på Lysaker tirsdag.
(Foto: Trygve Mellvang-Berg)

Hensikten med workshop-en var å informere om hvor prosjektet nå står og diskutere hvilke problemstillinger og data som er de mest relevante når prosjektet skal modellere fjernvarmeanlegg og lokale varmesentraler.

Representanter for 15 av deltakerbedriftene ga verdifull tilbakemelding til prosjektledelsen om veivalg framover og ga uttykk for at motivasjonen er på plass for å bidra til best mulig resultater.
- Jo bedre data vi kan bidra med, jo bedre resultater blir det, påpekte Kjetil Bockmann fra Hønefoss Fjernvarme.

Basert på de mange inspillene som kom underveis i workshop-en, vil datainnhentingen hos deltakerne i prosjektet for alvor starte.
- Vi tar kontakt rett etter julebordsesongen, lovet Trømborg.


fredag 13. september 2013

Skal kartlegge el og termisk energi i Norge

Med ansettelsen av stipendiat Eli Sandberg er forskningsprosjektet FlexElTerm for alvor i gang på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås. Målet er ny innsikt i samspillet mellom elektrisitet og termisk varme i Norge.


Solgun Furnes i Energi Norge (t.v.) i samtale med stipendiat Eli Sandberg. (Foto: Trygve Mellvang-Berg)
Prosjektet, som er støttet av Norsk Forskningsråd og eies av Energi Norge, går over fire år og har bred støtte fra sentrale bedrifter, aktører og forvaltning.

- Flexelterm er et stort forskningsprosjekt som samler sentrale aktører innen varme- og kraftbransjen i Norge, og hvor vi på UMB er hovedutførende på FoU-siden, sier Eli Sandberg, som startet arbeidet  ved universitetet på Ås i september. Ansettelsen av 31-åringen fra Elverum markerer at prosjektet nå går over i en ny fase.

- I høst arbeider vi med å videreutvikle en energimarkedsmodell slik at den skal bli et godt verktøy for å kunne analysere samspillet mellom varme- og kraftmarkedene i Norden. Vi er også i gang med å analysere hvordan teknologi og kostnader for energilagring, fjernvarme og varmekraftløsninger vil utvikle seg i årene som kommer, sier hun.

Innspill fra naboland

I tillegg til de norske partnerne, er universiteter i Danmark og Sverige med i prosjektet.

- Vi vil starte opp med en studie som sammenligner virkemidler og bestemmelser som påvirker satsingen på nær- og fjernvarme i Norden. Det satses jo for eksempel mye mer på fjernvarme i Sverige enn i Norge, selv om både skog- og kraftmarkedene i stor grad er felles, påpeker hun.

Sandberg har selv en allsidig bakgrunn, med studier som startet med journalistikk i Volda og endte med en master i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo og Humboldt-universitetet i Berlin. Masteroppgaven tok for seg elektrifisering av sokkelen som klimatiltak.

Etter endte studer har hun i arbeidet med energi- og klimapolitikk ved den norske ambassaden i Tokyo og inntekts- og skattepolitikk ved Statistisk Sentralbyrå.

Det var interessen for energi og klima-spørsmål som gjorde at hun søkte stipendiatet på Ås.

- Jeg ønsker å bidra til å sette premissene for et bærekraftig energiforbruk og en effektiv ressursutnyttelse. Min bakgrunn fra ressurs- og elektrisitetsøkonomi gjør dette prosjektet faglig meget interessant. Det er dessuten et både dagsaktuelt og fremtidsrettet prosjekt, sier Sandberg.

Gir ny kunnskap

Prosjektet favner vidt, med  mange utfordringer for forskerne. Ved prosjektsslutt i 2016 skal partnerne sitte igjen med ny kunnskap de vil kunne bruke for å utvikle energisystemet videre.

- Energimarkedet er stort og sammensatt, og påvirkes av ulike politiske beslutninger. Med økt integrasjon med Europa, vil for eksempel status for kjernekraft både i Sverige, Finland og Tyskland i stor grad påvirke situasjonen både for kraft- og varmeaktører i Norge i årene som kommer, sier Sandberg.