fredag 9. oktober 2015

Flexelterm på Fjernvarmedagene

Professor Torjus Folsland Bolkesjø
Foreløpige resultater fra Flexelterm blir lagt fram på Fjernvarmedagene på Gardermoen onsdag 14. oktober. Professor Torjus Folsland Bolkesjø deltar i en morgensesjon om samspill i energisystemet, hvor også direktør Marie C. Donnelly i EU-kommisjonens DG Energy skal snakke om arbeidet med EUs nye varme- og kjølestrategi. Mer om Fjernvarmdagene, påmelding og programmet på fjernvarmedagene.no

Dagen etter, torsdag 15. oktober, arrangeres det er miniseminar hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om fleksible energisystemer med professor Peter Lund, Universitetet i Aalto, Finland, og seniorforsker Marie Münster, Danmarks Tekniske Universitet.

Semniaret finner sted kl 10.30 i Sørhellinga-bygget hos NMBU på Ås og etterfølges av en doktorgradsdisputas om fornybar energi i nord-europeiske kraftmarkeder ved Åsa Grytli Tveten.
.