mandag 5. januar 2015

Mener mer fleksibilitet kunne hindret negative danske elpriser

Professor Brian Vad Mathiesen ved Aalborg Universitet.
(Foto: Sissel Graver)
Mye vind og lavt kraftforbruk på grunn av juleferien førte på nyåret til at danske kraftselskaper måtte betale penger for å produsere strøm i perioder.

Dette kunne ifølge professor Brian Vad Mathiesen ved Aalborg Universitet vært unngått, dersom danske politikere hadde integrert vindkraft i el- og varmesystemet.

- Man har fra politisk side ikke handlet til rett tid, og derfor er vi nå fem til ti år for sent ute med å integrere vindmøllekapasiteten i el- og varmesystemet, sier han til Ingeniøren.dk.

Kan redusere fossilbruk
Vad Mathiesen mener at bruk av varmepumper med en kapasitet på mellom 400 og 500 MW både til å produsere fjernvarme og hos private huseiere er løsningen Danmark bør ta i bruk.
- De kan bruke strømmen når vinden blåser, og samtidig redusere forbruket av kull, naturgass og biomasse, sier han.

De negative elprisene får også elselskapenes bransjeforening Dansk Energi til å beskylde danske myndigheter for ikke å følge med i timen.

- Regjeringen har forsømt å sette i gang utbyggingen med varmepumper i de små forsynings-områdene og i privatboliger. Og vi mangler også en omlegging av registreringsavgiften for å sette i gang salg av elbiler, som primært lader opp om natten. Begge deler vil være med å redusere antallet timer med negative elpriser, sier Dansk Energi-direktør Lars Aagaard.

Mener fleksibiltet er løsningen
Markedssjef Klaus Thostrup i Energinet.dk sier at de negative danske elprisene ikke er et problem rent teknisk, men at prisene skyldes at nabolandene har innført begrensninger i eksporten, eller har enda lavere priser. - En av løsningene på overskudd av el er nemlig å eksportere den, men at det ofte er flaskehalser både i Sverige og Tyskland, som gjør at vi ikke kan eksportere mer, sier han.

Den manglende eksporten skyldes blant annet at det er begrenset overføringskapasitet mellom Nord- og Sør-Tyskland. Derfor planlegger Energinet.dk en 700 MW likestrøms kabel, som skal gå fra Jylland til Nederland og dermed komme utenom de nordtyske begrensningene.

Det er imidlertid ikke flere kabler til utlandet som er løsningen, men derimot smartere utnyttelse av de tilgjengelige energikildene, mener professor Brian Vad Mathiesen.
-Vi får ikke en bedre samfunnsøkonomi ved å bygge ut flere kabler. I stedet skal vi sikre at det kullet, naturgassen og biomassen som vi benytter i kraftverkene, blir brukt på de riktige tidspunktene, og ikke når vinden blåser, sier han.

(Kilde: Fjernvarme.no)