Presentasjoner

Presentasjoner i regi av Flexelterm-prosjektet:

Dato Konferanse Tittel Foredragsholder
14.03.2017 CENBIO-avslutningskonferanse Flexible interplay between power and bioenergy Erik Trømborg
22.02.2017 Tekna, Oslo Fleksibelt samspill i framtidens energisystem Torjus Folsland Bolkesjø
12.12.2016 Workshop im Rahmen des Innovationsforums
„Power-to-Heat”, BTU Cottbus, Berlin
Flexible use of electric boilers in the Noredic energy system Trygve Mellvang-Berg
22.04.2016 Fagforum Varme - Energi Norge, Oslo Fleksibelt samspill mellom elektrisitet og termisk energi i framtidens smarte energisystem Erik Trømborg
28.10.2015 Zerokonferansen, Oslo Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme på lokal- og systemnivå Monica Havskjold
14.10.2015 Fjernvarmedagene 2015,
Gardermoen
Need for flexibility in the future energy system and the role of the district heating sector Torjus Folsland Bolkesjø
25.11.2014 Bellonas byggforum, Oslo Hvilke energiressurser kan fjernvarmen utnytte bedre? Monica Havskjold
15.10.2014 Fjernvarmedagene, R&D symposium, Fornebu Flexible interaction between the power market and thermal energy in the future energy system Erik Trømborg
15.10.2014 Fjernvarmedagene, R&D symposium, Fornebu Thermal storage enabling district heating plants to serve as flexibility providers in the energy system Monica Havskjold
03.09.2014 Seminar om energiutnyttelse av avfall, Avfall Norge, Fredrikstad Økt energiutnyttelse av tilgjengelig termisk avfallsenergi Monica Havskjold
27.08.2014 OREEC Workshop, Kjeller Samspill mellom vind og varme - en vinn-vin(d)-situasjon? Monica Havskjold
17.06.2014 RERC, Oslo Flexible interaction between heat and power production – A comparative study of the Scandinavian heat sectors Eli Sandberg
16.06.2014 RERC, Oslo Heat Sector Impacts of a Changing Power Market Jon Gustav Kirkerud
16.06.2014 RERC, Oslo Flexible fuel use in renewable thermal systes – opportunities and costs Erik Trømborg
28.05.2014 Skog og Tre 2014, Norges Skogeierforbund, Gardermoen Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem – FLEXELTERM Monica Havskjold
22.05.2014 Linkøping universitet Prosjektpresentasjon Eli Sandberg
05.05.2014 Bioenergidagene, Nobio, Gardermoen Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem – FLEXELTERM Erik Trømborg
05.05.2014 Bioenergidagene, Nobio, Gardermoen Virkemidler og rammebetingelser for bioenergi Torjus F Bolkesjø
29.01.2014 Enova-konferansen, Trondheim Teknologiutvikling mot 2030 for varmesystemene i Norge Monica Havskjold
24.01.2014 Konsernkonferanse, Agder Energi Bioenergiens plass i det norske energibildet Erik Trømborg
29.10.2013 Fjernvarmedagene,
Fornebu
Flexelterm, prosjekt om samspill mellom el og termisk energi Torjus F Bolkesjø