mandag 19. september 2016

Mer fornybar kraft utfordrer energisystemet i Europa

ARTIKKELSERIE


Europas energisystem er i rask endring, med utfasing av fossile kraftverk og en kraftig vekst i uregulerbar fornybar kraft. Hvilke konsekvenser har dette for kraftsystem og produsenter? Og hvilke løsninger kan bidra til å balansere varierende krafttilgang med forbruk er avgjørende for å sikre forsyning og lønnsomme investeringer?

Dette er den første i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Av Torjus Folsland Bolkesjø, 
Åsa Grytli Tveten 
og Erik Trømborg (NMBU)