torsdag 17. desember 2015

Delrapport om nordisk nær- og fjernvarme lagt ut

En delrapport utarbeidet av finske VTT om den teknologiske utviklingen innenfor nær- og fjernvarme i Norden er nå tilgjengelig for nedlasting. Rapporten er en studie bestilt av Flexelterm-prosjektet.

Rapporten beskriver potensielle og sannsynlige teknologiskifter på produksjonssiden, inkludert lagring, som kan påvirke nær- og fjernvarmesystemer i  i Norge, Sverige, Danmark og Finland de neste 20-30 årene.

Siden de nordiske landenes energisystemer er forholdsvis forskjellige, blir det gitt en kort oversikt over hvert av dem. Rapporten, og det underliggende arbeidet, er produsert av VTT og slik sett ikke et resultat av Flexelterms eget arbeid.