onsdag 17. desember 2014

Flexelterm i rute foran avgjørende år

Professor Erik Trømborg ved NMBU leder FoU-arbeidet
i Flexelterm  (Foto: Trygve Mellvang-Berg)
Etter en periode med mye datainnhenting og kalibrering av modeller, blir 2015 året hvor Flexelterm-prosjektet starter publisering av forskningsresultater.

– Prosjektet er greit i rute i forhold til planen, fastslår prosjektets FoU-leder Erik Trømborg.

Trømborg gjorde opp status på et møte i styringsgruppen denne uken, hvor brorparten av deltakerne i prosjektet var representert.

Gjennom 2014 har det blitt gjort analyser av tilgjengelig teknologi og kostnader for varme, kraftvarme og lagring på nordisk basis – og hvilke teknologisk endringer som er mulige og sannsynlige de neste 10-20 årene. Prosjektet har også modellert opp eksempelanlegg og startet analyser av lønnsomhet, produksjon og fleksibilitet i de nordiske landene med forskjeller i markedspriser, kostnader, støtteordninger og regulatoriske forskjeller.

Prosjektet bruker energianalyseverktøyet Balmorel, som nå er ferdig kalibrert med norsk varmesektor og prisscenarier for det nordiske kraftsystemet.

– Vi sluttfører arbeidet med analysene i løpet av våren 2015 og starter så publisering av analyser på anleggsnivå, sier Trømborg.

Det inkluderer effekter av endringer/scenarier for kraftpriser, tariffer og lønnsomhet av bruk av lager. Det blir også publisert en analyser av rammevilkår for termisk sektor på nordisk basis.

Trolig vil hovedtyngden av funnene nå den norske offentligheten høsten 2015, mens internasjonal publisering følger året etter.

Flexelterm skal se på mulighetene for et fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem. Det er et fireårig innovasjonsprosjekt som er delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet i 2013.

mandag 15. desember 2014

Svensk utredning vil ha mer samspill mellom el og fjernvarme

Tettere integrasjon mellom kraftsystemet og energibærere som fjernvarme kan gi økte muligheter til lastutjevning gjennom lagring av varme og kjøling, fastslår en offentlig svensk utredning.

Et eksempel på samspillet er muligheten til å kople inn elkjeler i fjernvarmenettet som et alternativ til produksjonsreduksjon i perioder med kraftoverskudd.

Sluttrapporten "Planera för effekt!" fra det svenske Statliga Samordningsrådet för smarta elnät (Swedish Smartgrid) ble lagt fram i desember.  Foruten å diskutere samspill, ser rapporten på konkurransesituasjonen for kollektive løsninger som fjernvarme når individuelle oppvarmingsløsninger støttes skattemessig, skriver Svensk Fjernvarme.
Et eksempel er det svenske Boverkets byggeregler, som fokuserer på kjøpt/levert energi til eiendommen, noe som støtter småskalaløsninger med egenprodusert kraft og varmepumper.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.