onsdag 27. november 2013

Vellykket workshop hos Statkraft

- Det å gå fra god vilje til faktiske data er det vi trenger nå, sa prosjektleder Erik Trømborg da deltagerne i Flexelterm-prosjektet møttes til workshop hos Statkraft tirsdag.

Erik Trømborg innledet om hvor flexelterm-prosjektet står så langt på workshop hos Statkraft på Lysaker tirsdag.
(Foto: Trygve Mellvang-Berg)

Hensikten med workshop-en var å informere om hvor prosjektet nå står og diskutere hvilke problemstillinger og data som er de mest relevante når prosjektet skal modellere fjernvarmeanlegg og lokale varmesentraler.

Representanter for 15 av deltakerbedriftene ga verdifull tilbakemelding til prosjektledelsen om veivalg framover og ga uttykk for at motivasjonen er på plass for å bidra til best mulig resultater.
- Jo bedre data vi kan bidra med, jo bedre resultater blir det, påpekte Kjetil Bockmann fra Hønefoss Fjernvarme.

Basert på de mange inspillene som kom underveis i workshop-en, vil datainnhentingen hos deltakerne i prosjektet for alvor starte.
- Vi tar kontakt rett etter julebordsesongen, lovet Trømborg.