tirsdag 10. september 2019

English version of Flexelterm report availableThe final report of the Flexelterm research project, "Improved energy system thorugh smart interaction between electrical power and thermal energy", is now available for free download on flexelterm.no.

Please click this link to download the publication.

tirsdag 13. juni 2017

Se presentasjonene av Flexelterm-rapporten

Sluttrapporten fra Flexelterm ble presentert på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo 12. juni, etterfulgt av kommentarer og debatt.

Selve rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Møtet ble også streamet - og her kan du se foredragene på nytt og laste ned PDF-er av selve presentasjonene:


Erik Trømborg, NMBU:
Dette er FlexeltermLast ned PDF av presentasjonen her!Torjus Folsland Bolkesjø, NMBU:  
Varmesektorens rolle for forsyningssikkerhet og fleksibilitet i det nordiske energisystemet  Last ned PDF av presentasjonen her!Erik Trømborg, NMBU: 
Lønnsom fleksibilitet i fjernvarmesystemene?Last ned PDF av presentasjonen her!Monica Havskjold, NMBU/Statkraft AS:
Lager- Hva er lager, hvorfor lager, hva koster det. Funn og dilemma 

Presentert av Erik Trømborg:Last ned PDF av presentasjonen her!Jon Gustav Kirkerud, NMBU:
Nett-tariffene påvirker fleksibilitetsmulighetene Last ned PDF av presentasjonen her!Kommentarer og paneldebatt
Deltagere:

  • Ola Elvestuen, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget 
  • Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør, NVE 
  • Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø, Energi Norge 
  • Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett 
  • Frank Sagvik, daglig leder Akershus Energi Varme AS 


Debattleder: Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef i Norsk FjernvarmeBenjamin Smith, Forskningsrådet,
og Cato Kjølstad, Hafslund Varme:

Oppsummering og veien videre. Mer forskning?Last ned PDF av presentasjonen her!


mandag 12. juni 2017

Følg fremleggelsen av sluttrapporten her!

I dag legges sluttrapporten fra Flexelterm-prosjektet fram på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo.

Møtet kan følges direkte her:
Selve sluttrapporten kan du laste ned her.

Dagens program:


08:00 Frokost og mingling 

08:45 Velkommen og informasjon om FLEXELTERM-prosjektet 
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme
Sigrid Hjørnegård, Direktør fornybar energi, klima og miljø Energi Norge

08:55 Dette er FLEXELTERM
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:05 Varmesektorens rolle for forsyningssikkerhet og fleksibilitet i det nordiske energisystemet Torjus Bolkesjø, Professor, NMBU

09:30 Lønnsom fleksibilitet i fjernvarmesystemene?
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:45 Lager- Hva er lager, hvorfor lager, hva koster det. Funn og dilemma 
Monica Havskjold, Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning

10:00 Nett-tariffene påvirker fleksibilitetsmulighetene 
Jon Gustav Kirkerud, PhD-stipendiat, NMBU/FLEXELTERM

10:10 Kort pause

10:20 Paneldebatt – bedrifter, myndigheter, politikere 
 

  • Ola Elvestuen, Leder Energi- og miljøkmiteen på Stortinget 
  • Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør NVE 
  • Sigrid Hjørnegård, Direktør fornybar energi, klima og miljø Energi Norge 
  • Jan Bråten, Spesialrådgiver i Statnett 
  • Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme AS 

Paneldebatten ledes av Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme

11:05 Oppsummering og veien videre. Mer forskning?
Benjamin Smith, seniorrådgiver, Avdeling for energi, Forskningsrådet
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme

fredag 2. juni 2017

Velkommen til frokostmøte!12. juni legges sluttrapporten til FlexElTerm-prosjektet fram på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo. Møtet er gratis og åpent for alle.

 – Dette har vært et veldig spennende prosjekt, så vi gleder oss til å presentere resultatene og diskutere konsekvensene av dem, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Energi Norge er eier av Flexelterm-prosjektet, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås er hovedpartner på forskning og utvikling. I tillegg er Aalborg Universitet og DTU Risø i Danmark og Linkøpings Universitet i Sverige med på samarbeidssiden.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og utviklet i samarbeid med Norsk Fjernvarme, samt en lang rekke energiselskaper. Dessuten bidrar Enova, NVE og UMB med egeninnsats, mens Olje- og energidepartementet er observatør.

 – I en tid med stadig økende uregulert kraft i Norden, kan økt bruk av elkjeler i fjernvarmeproduksjon i overskuddsperioder gi økt mulighet til å balansere etterspørselen etter kraft. Termiske lagre for energi er dessuten både rimeligere og mer effektive enn batterier slik teknologien er i dag, sier Furnes.

 Et optimalt samspill avhenger riktignok av at man får rammebetingelser som tilrettelegger for dette, understreker hun.

 – Særlig er tariffstrukturen viktig for fleksibel bruk av strøm i fjernvarmeproduksjon, sier Furnes. 

Foruten presentasjoner fra forskergruppen, vil blant andre NVE-sjef Per Sanderud og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, kommentere funnene i en paneldebatt.

 Klikk her for program og påmelding!

onsdag 21. desember 2016

Rammevilkårene avgjørende for fjernvarme i Norden


ARTIKKELSERIE


Kun én prosent av den norske befolkningen har installert fjernvarme, sammenlignet med over halvparten av befolkningen i de øvrige nordiske landene.

Danmark og Sverige produserte henholdsvis seks og ti ganger mer fjernvarme enn Norge og produserer også mer kraft i sine fjernvarmesystemer.

Norge skiller seg også ut med større andel til tjenesteytende sektor, mer bruk av el og mindre bruk av akkumulatortanker i sine fjernvarmesystemer.

I denne artikkelen beskriver vi årsaker til disse forskjellene.

Artikkelen er den femte og siste i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Eli Sandberg og
Erik Trømborg, NTNU

fredag 9. desember 2016

Nettleia bestemmer fleksibel elbruk i nær- og fjernvarme


ARTIKKELSERIE


Nettariffer utgjør en vesentlig del av kostnadene ved bruk av elektrisitet i et fjernvarmeanlegg og utformingen av nettleien påvirker hvilke brensler som brukes til enhver tid i et fleksibelt varmeanlegg.

En optimal tariffstruktur bør dekke relevante nettkostnader samtidig som den er et insentiv til riktig bruk av el i et systemperspektiv.

Vi har analysert hvorvidt utformingen av nettariffene gir en bruk av elkjeler i fjernvarmeanlegg som harmonerer med de fremtidige utfordringene i kraftmarkedet

Dette er den fjerde i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Torjus Folsland Bolkesjø,
Jon Gustav Kirkerud og
Erik Trømborg, NMBU

tirsdag 8. november 2016

Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader


ARTIKKELSERIE


Energisystemet i Europa er i endring. Mer uregulerbar kraftproduksjon og økt overføringskapasitet til utlandet vil gi større variasjon i kraftprisene i Norge. Samtidig vil kombinasjonen av tørt år og lave temperaturer fortsatt gi høye kraftpriser.  Hvilke konsekvenser får disse kraftprisene få for bruken av el-kjeler i fleksible varmeanlegg?

Vi har modellert fremtidige kraftpriser og effekter av disse i et tenkt fjernvarmeanlegg. Resultatene viser at vi må forvente økt bruk av elektrisitet til varmeproduksjon i normale og våte år og i perioder med stor produksjon av vindkraft. Bruk av lager gir økt lønnsomhet og mindre bruk av fossile brensler.

Dette er den tredje i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Monica Havskjold og
Erik Trømborg, NMBU