tirsdag 8. november 2016

Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader


ARTIKKELSERIE


Energisystemet i Europa er i endring. Mer uregulerbar kraftproduksjon og økt overføringskapasitet til utlandet vil gi større variasjon i kraftprisene i Norge. Samtidig vil kombinasjonen av tørt år og lave temperaturer fortsatt gi høye kraftpriser.  Hvilke konsekvenser får disse kraftprisene få for bruken av el-kjeler i fleksible varmeanlegg?

Vi har modellert fremtidige kraftpriser og effekter av disse i et tenkt fjernvarmeanlegg. Resultatene viser at vi må forvente økt bruk av elektrisitet til varmeproduksjon i normale og våte år og i perioder med stor produksjon av vindkraft. Bruk av lager gir økt lønnsomhet og mindre bruk av fossile brensler.

Dette er den tredje i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Monica Havskjold og
Erik Trømborg, NMBU