fredag 9. desember 2016

Nettleia bestemmer fleksibel elbruk i nær- og fjernvarme


ARTIKKELSERIE


Nettariffer utgjør en vesentlig del av kostnadene ved bruk av elektrisitet i et fjernvarmeanlegg og utformingen av nettleien påvirker hvilke brensler som brukes til enhver tid i et fleksibelt varmeanlegg.

En optimal tariffstruktur bør dekke relevante nettkostnader samtidig som den er et insentiv til riktig bruk av el i et systemperspektiv.

Vi har analysert hvorvidt utformingen av nettariffene gir en bruk av elkjeler i fjernvarmeanlegg som harmonerer med de fremtidige utfordringene i kraftmarkedet

Dette er den fjerde i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Torjus Folsland Bolkesjø,
Jon Gustav Kirkerud og
Erik Trømborg, NMBU