mandag 12. juni 2017

Følg fremleggelsen av sluttrapporten her!

I dag legges sluttrapporten fra Flexelterm-prosjektet fram på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo.

Møtet kan følges direkte her:
Selve sluttrapporten kan du laste ned her.

Dagens program:


08:00 Frokost og mingling 

08:45 Velkommen og informasjon om FLEXELTERM-prosjektet 
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme
Sigrid Hjørnegård, Direktør fornybar energi, klima og miljø Energi Norge

08:55 Dette er FLEXELTERM
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:05 Varmesektorens rolle for forsyningssikkerhet og fleksibilitet i det nordiske energisystemet Torjus Bolkesjø, Professor, NMBU

09:30 Lønnsom fleksibilitet i fjernvarmesystemene?
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:45 Lager- Hva er lager, hvorfor lager, hva koster det. Funn og dilemma 
Monica Havskjold, Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning

10:00 Nett-tariffene påvirker fleksibilitetsmulighetene 
Jon Gustav Kirkerud, PhD-stipendiat, NMBU/FLEXELTERM

10:10 Kort pause

10:20 Paneldebatt – bedrifter, myndigheter, politikere 
 

  • Ola Elvestuen, Leder Energi- og miljøkmiteen på Stortinget 
  • Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør NVE 
  • Sigrid Hjørnegård, Direktør fornybar energi, klima og miljø Energi Norge 
  • Jan Bråten, Spesialrådgiver i Statnett 
  • Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme AS 

Paneldebatten ledes av Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme

11:05 Oppsummering og veien videre. Mer forskning?
Benjamin Smith, seniorrådgiver, Avdeling for energi, Forskningsrådet
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme