fredag 2. juni 2017

Velkommen til frokostmøte!12. juni legges sluttrapporten til FlexElTerm-prosjektet fram på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo. Møtet er gratis og åpent for alle.

 – Dette har vært et veldig spennende prosjekt, så vi gleder oss til å presentere resultatene og diskutere konsekvensene av dem, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Energi Norge er eier av Flexelterm-prosjektet, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås er hovedpartner på forskning og utvikling. I tillegg er Aalborg Universitet og DTU Risø i Danmark og Linkøpings Universitet i Sverige med på samarbeidssiden.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og utviklet i samarbeid med Norsk Fjernvarme, samt en lang rekke energiselskaper. Dessuten bidrar Enova, NVE og UMB med egeninnsats, mens Olje- og energidepartementet er observatør.

 – I en tid med stadig økende uregulert kraft i Norden, kan økt bruk av elkjeler i fjernvarmeproduksjon i overskuddsperioder gi økt mulighet til å balansere etterspørselen etter kraft. Termiske lagre for energi er dessuten både rimeligere og mer effektive enn batterier slik teknologien er i dag, sier Furnes.

 Et optimalt samspill avhenger riktignok av at man får rammebetingelser som tilrettelegger for dette, understreker hun.

 – Særlig er tariffstrukturen viktig for fleksibel bruk av strøm i fjernvarmeproduksjon, sier Furnes. 

Foruten presentasjoner fra forskergruppen, vil blant andre NVE-sjef Per Sanderud og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, kommentere funnene i en paneldebatt.

 Klikk her for program og påmelding!